SEAC

Tel+31 (0)570 63 24 09
Leverancier in brandpreventie materialen.
Raad en advies gevend bureau voor oplossingen op maat.

DRUKONTLASTING MET BRANDWERENDROOSTER FB-PR combinatie

Toepassing met drukontlasting

 

 

Met name computerruimten en soortgelijke technische ruimten worden voor de brandbeveiliging veelal uitgerust met een gas-blus-installatie in combinatie met een rookdetectie.

Het effect van een gas-blussing vereist echter tevens een drukontlastvoorziening.

In geval van een brandalarm wordt namelijk in de desbetreffende ruimte(n) een blusgas ingebracht. Dit blusgas expandeert enorm en verhoogt de luchtdruk in

de betreffende ruimte( en )zodanig, dat daardoor het gebouwdeel wordt opgeblazen.

Ter voorkoming van dit probleem, moet worden voorzien in drukontlast-openingen.

In verband met een uitgebalanceerde klimaat-installatie moeten deze openingen onder normale omstandigheden gesloten zijn. Bovendien zijn deze openingen meestal in een brandscheiding( wand en/of dak ) gesitueerd en moeten dus tevens brandwerend zijn uitgevoerd.

Hiervoor is door SEAC de FIREBLOCK-P(ressure)R(elief) brandwerende, drukontlastende roostercombinatie ontwikkeld. Het drukontlastrooster van deze roostercombinatie, bestaande uit een stalen frame en jalouzieën, blijft door een ingestelde, lichte veerkracht gesloten.

De FB-PR combinatie kan op de gebruikelijke wijze gecombineerd worden met een afdekrooster en/of regeninslagvrij buitenrooster.

.

Drukontlasting met brandwerend rooster

Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

SEAC FIREBLOCK-P(ressure)R(elief

With regards to fire safety, computer rooms and similar technical areas are often equipped with a gas extinguishing system and smoke detection. However, the effect of a gaseous extinguishing system also demands a pressure relief device.

In the event of a fire alarm  the particular space(s) is flooded with an extinguishing gas. This gas expands enormously and increases the pressure in the room (s) in such way that the building portion can explode. To avoid this problem, the space (s) should be equipped with pressure relief openings.

Due to the balanced climate system in such a room, these openings must be closed under normal conditions. Furthermore, these openings are usually located in a fire separation (wall and / or roof) and should therefore be fire resistant.

For this purpose, SEAC developed the SEAC FIRE BLOCK-P(ressure) R(elief) fire-resistant & pressure-relieving grill combination. The pressure relieving grill, a steel frame with blinds, stays closed due to the manually adjustable spring. The Fire Resistant Grill has a fire resistancy up to 120 / 240 minutes

The Fireblock – PR combination can be combined in the usual manner with a waterproof / outdoor / indoor cover grill.