SEAC

Tel+31 (0)570 63 24 09
Leverancier in brandpreventie materialen.
Raad en advies gevend bureau voor oplossingen op maat.

BRANDWEREND VENTILATIEROOSTER CONFORM PGS 15

Brandwerend ventilatierooster in combinatie met vlamkerend gaas.

Brandwerend rooster FBU240 – RECEMAT Combinatie, voor inbouw in ( buiten )muur, kanaal of deur,
uitvoering conform PGS 15-richtlijn, voor opslag van chemische producten.

inleiding
De veilige opslag van gevaarlijke stoffen staat in de volle belangstelling. De grote explosie en brand in Basel bijvoorbeeld, een aantal jaren geleden, waarbij zeer veel verontreinigd afvalwater in de Rijn terecht kwam, heeft de Nederlandse overheid ertoe gebracht de Commissie Preventie Rampen in te stellen. Deze commissie heeft richtlijnen opgesteld, o.a. met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.
Dit zijn de zogenoemde PGS 15.richtlijnen. Hiervan vindt de PGS 15-1, voor zover wij ervaren, de meeste toepassing. Het merendeel van de opslagruimten is betrekkelijk klein en valt daardoor onder de hoofdstukken kasten (7) en kluizen (8).
In alle PGS richtlijnen worden niet alleen eisen aan de brandwerendheid( 60 minuten ) van dergelijke opslagruimten gesteld, ook moeten deze opslagruimten goed en rechtstreeks op de buitenlucht geventileerd worden.
Hiervoor dienen ventilatie-openingen te worden aangebracht in wanden en/of bedekking,
deze openingen moeten 60 minuten brandwerend, vlamkerend en niet afsluitbaar zijn uitgevoerd,
de vlamkering heeft tot doel een eventuele ontsteking van buitenaf van brandbare damp/luchtmengsels in de opslagruimten te voorkomen.

Advies
Voor een goede uitwerking van een aanvraag verzoeken wij u onderstaande gegevens te verstrekken,

• lengte, breedte en hoogte van de ruimte.
• aard, hoeveelheid en wijze van opslag
• aan welke voorschriften moet de opslag (kast, kluis, gebouw) voldoen?
• bijvoorbeeld PGS 15-1, PGS 15-2, PGS 15-3 of PGS.
• Hoe is de ruimte gelegen ten opzichte van overige ruimten? Bijvoorbeeld in een andere ruimte, tegen een buitenmuur, vrijstaand etc. Zijn er nog ruimten boven?
• Is gekozen voor mechanische ventilatie of voor natuurlijke ventilatie.
• Indien mechanisch geventileerd:
o wat is de capaciteit en de opvoerhoogte van de ventilator.
o Hoe groot is de (binnen-) diameter van het afzuigkanaal of van de ventilator.
o Wat is de toelaatbare luchtweerstand (in verband met de ventilator capaciteit).
o Voor welk ventilatie-voud is gekozen? (1-voudig of 4-voudig of anders)
• Wil men via dak of plafond ventileren?
• Is het nieuwbouw of bestaand. Zijn er bestaande sparingen, zo ja wat zijn de aantallen en de exacte afmetingen? Het liefst ontvangen wij een plattegrond met doorsnede of geveltekeningen.
• Zijn er door de autoriteiten nadere eisen gesteld?

toepassing
Seac heeft voor de betreffende brandwerende ventilatie-voorziening de FIREBLOCK-RECEMAT combinatie ontwikkeld,
die is opgebouwd uit:
1. het brandwerend ventilatierooster FBU240
2. het RECEMAT vlamkerend element, zijnde een 2 mm dik metaalschuim

deze combinatie wordt door SEAC volledig geassembleerd aangeleverd,
desgewenst inclusief regenwerend buitenrooster en/of afdekrooster.

Als er geen vlamkering benodigd is kunt u gebruik maken van onderstaand brandwerend rooster.
Het brand en rookwerend opschuimend rooster type FBU240 sluit bij brand ventilatie openingen in brandscheidingen, zoals binnenwanden, plafonds, vloeren, buitenmuren, deuren, hermetisch af.