SEAC

Tel+31 (0)570 63 24 09
Leverancier in brandpreventie materialen.
Raad en advies gevend bureau voor oplossingen op maat.

BRANDWEREND VENTILATIEROOSTER, PYROSONE ROOSTER

Pyrosone brandwerend, akoestisch ventilatierooster

BRANDWEREND EN KLANKDEMPEND ROOSTER, Pyrosone rooster.

60 minuten brandwerende en akoestische eigenschappen, toepasbaar in ziekenhuizen,  spreekkamers, muziekcentra, studio’s, scholen, kantoren etc. 

 

Inleiding:

In zowel utiliteitsbouw als woningbouw is het noodzakelijk om ruimtes te ventileren. Hiervoor zijn ventilatieopeningen nodig. Tot nog toe worden in dit soort situaties ventilatieroosters geplaatst. Door deze openingen wordt de klankdempendheid en brandwerendheid van de muur of deur te niet gedaan. Om geluidsoverlast tegen te gaan worden klankdempende roosters geplaatst. Omdat de ventilatieopening zich ook vaak in een brandscheiding bevindt moet ook aan de prestatie eis betreffende de brandwerendheid worden voldaan. Eigenlijk zou er een brandwerend rooster of brandklep in de betreffende opening moeten worden geplaatst. Daarmee gaat echter de klankdempend­heid weer verloren.

Dit soort situaties komen voor in: ziekenhuizen,  spreekkamers, muziekcentra, studio’s, scholen, kantoren etc. en ook in woningen.

Brandwerend, geluiddempend rooster

Achtergrond:

Bij zowel nieuwbouw als verbouw moet worden voldaan aan de steeds strengere eisen ten aanzien van brandwerendheid. De meeste ventilatie­roosters zijn geschikt voor ventileren; ze zijn echter niet in staat om zelfstandig te sluiten in geval van brand. Dit betekent dat een beginnende brand gemakkelijk van de ene ruimte naar de andere kan overslaan. Bestaande roosters, geschikt voor geluiddemping, geven zelfs een extra gevaar in brandsituaties. Zij zijn vaak voorzien van kunststofschuim voor de geluid­demping. Dit kunststofschuim brandt niet alleen, maar kan ook als gevolg van de brand giftige gassen afgeven. Dit soort gevaarlijke situaties moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

 

De oplossing:

Brandwerend ventilatierooster, met akoestisch eigenschappen. Pyrosone rooster.

Een oplossing die niet alleen een geluiddempende maar ook een brand­werende ventilatiemogelijkheid biedt, is een brandwerend rooster met klank­ dempende eigenschappen, Pyrosone ventilatie rooster.

Dit Pyrosone rooster bestaat uit een stalen labyrint waarin een thermo-expansief materiaal is aangebracht. Boven op deze laag is een tweede, geluiddempende laag aangebracht. Deze geluiddempende laag bevat geëigende brandvertragers. Dit samengestelde materiaal is PYROFOAM® composiet. De buitenzijde van het brandwerend en klank­dempend rooster is voorzien van een stalen flensrand.

Door deze unieke combinatie wordt overspraak via het brandwerend ventilatierooster tegen gegaan. De werking berust op het feit dat de wederzijdse delen geen fysiek contact maken, dus direct geluidsoverdracht wordt voorkomen. PYROFOAM composiet zorgt dat trillingen in de stalen lamellen worden gedempt. Onder normale omstandigheden is het rooster open en laat ventilatielucht door; in geval van brand zet het thermo-expansief materiaal zo enorm uit, dat het brandwerend en klank­dempend geheel wordt afgesloten.

De buitenoppervlakken van het brandwerend rooster worden bij brand snel verhit. De thermo-expansieve laag op de lamellen zet door de temperatuurstijging zeer snel uit en sluit de doorgangen volledig af.

Door de symmetrische opbouw van het brandwerend, akoestisch Pyrosone ventilatierooster rooster is de werking zowel voor de klankdempendheid als de brandwerendheid naar beide richtingen gelijk.
Als er geen klankdemping benodigd is kunt u gebruik maken van onderstaande brandwerend rooster.
Het brandwerend opschuimend rooster type FBU240 sluit bij brand ventilatie openingen in brandscheidingen, zoals binnenwanden, plafonds, vloeren, buitenmuren, deuren, hermetisch af.

 

SEAC international, groothandel in passieve brandpreventie materialen en daarnaast een raad en advies gevend bureau voor oplossingen op maat.

Alle bedrijf activiteiten vinden plaats binnen 1 grootte kantoorruimte

Voordelen voor u als klant:

  • Korte communicatie lijnen
  • Snelle & flexibele service
  • Makkelijk te vinden via zoekmachines
  • Kortst mogelijke levertijden
  • Maat oplossingen
  • Scherpe prijzen
  • Goed opgeleid personeel (zowel technisch als commercieel)
  • Informele benadering / laagdrempelig

U kunt ons telefonisch bereiken via 0570-632409 of per e-mail via info@seacinternational.nl