SEAC

Tel+31 (0)570 63 24 09
Leverancier in brandpreventie materialen.
Raad en advies gevend bureau voor oplossingen op maat.

BRANDWEREND ROOSTER FBU40(FBU-240).

SEAC brandwerend rooster FBU240

Het brandwerend ventilatierooster type FIREBLOCK FBU40 ( FBU-240 ).

Deze brandcassette heeft een geteste afmeting van 1600 x 800mm.

Efectis EN 1364-5:2017, EW 132 minuten,

rapport 2018-Efectis-R001291(Rev.1).D

 

Sluit bij brand ventilatie openingen in brandscheidingen, zoals binnenwanden, plafonds, vloeren, buitenmuren, binnen en buitendeuren, hermetisch af en vuur en rook wordt geblokkeerd. 

                                        Leverbaar in iedere rechthoekige en ronde maat.

Grote brandwerende wand LVH50

                        BRANDCOMPARTIMENTERING.

De grootste ooit door SEAC geleverde FIREBLOCK FBU40-wand  is 26 x 4 mtr en in ronde uitvoering: 1560 mm

Dit hoogwaardig brandwerend overstroomrooster is anders dan andere brandwerende roosters. Brandwerende overstroomroosters Fireblock FBU240 van SEAC International bestaan uit een stalen kader met horizontale en verticale lamellen gevuld met een brandwerend opzwellend materiaal gebaseerd op grafiet. Dit brandwerend materiaal reageert in tegenstelling tot natriumsilicaat niet met vocht en kan daarom probleemloos worden toegepast in brandwerende buitengevels en buitendeuren en andere vochtige ruimten. Een ander voordeel van dit type brandwerende ventilatieroosters is dat deze in elke gewenste afmeting, per millimeter oplopend, geproduceerd kunnen worden.

 

De brandwerende ventielatieroosters FIREBLOCK FBU40 ( FBU240) worden toegepast in de brandcompartimentering binnen datacenters, zorginstellingen, scholen en transformatorruimtes.

Wanneer de temperatuur oploopt boven 160 graden Celsius wordt het brandwerend materiaal geactiveerd door een chemische reactie. Hierdoor begint het materiaal te expanderen en dit zorgt er voor dat de ventilatie opening brandwerend wordt afgedicht. Het brandwerend ventilatierooster type Fireblock FBU40 (FBU-240) van SEAC International heeft een dikte van 40 mm en kan daardoor ook probleemloos in de meeste branddeuren worden toegepast.

 

De vrije lucht doorlaat van de brandwerende ventilatieroosters FBU40 (FBU240) bedraagt ca. 80% van het bruto roosteroppervlak.

 

Fireblock-Recemat ( vlamkerend, brandwerend rooster ).

Een combinatie waarbij het brandwerend opzwellend ventilatierooster FBU40 tevens vlamkerend is uitgevoerd, wat een vereiste is bij opslagruimte voor brandbare, gevaarlijke stoffen.

 

Afmeting:

De FBU240 Ultra roosters zijn leverbaar in rechthoekige of ronde uitvoering, in elke gewenste afmeting, per mm oplopend.

Roosters worden altijd met een mintolerantie van 0 tot -2.5 mm geproduceerd.

FBU roosters worden tot 600 x 600 mm als enkel moduul vervaardigd.  Grotere eenheden bestaan uit meerdere modulen.

Samengestelde FIREBLOCK Brandwerende roosters.
Grotere eenheden tot een afmeting van 1800 x 1200 mm kunnen als één geheel worden geleverd. Nog grotere eenheden worden geleverd met overlapflenzen om op de bouwplaats samengesteld te worden. Dit is desgewenst ook voor kleinere afmetingen mogelijk om daarmee de montage te vergemakkelijken.

Het SEAC brandwerend ventilatierooster FBU40 ( FB-240 ) is getest volgens EN 1364-5:2017, EW 132 minuten, rapport 2018-Efectis-R001291 ( Rev.1)-D. en de Britse norm BS 476: Part 20 (1987) en draagt afhankelijk van de totale constructie bij aan een brandweerstand tot 132 minuten.

 

Brandwerend ventilatierooster, hoe werkt het.

De werking van het brandwerend ventilatierooster is gebaseerd op het opzwellen hiervan door verhitting. Dit proces begint bij een temperatuur van ca. 160°C.
De ventilatie-opening sluit hermetisch af en de brand is gecompartimenteerd. Hierdoor wordt de doorgang van vuur en rook geblokkeerd.

Het brandwerend overstroomrooster FBU40 (FBU240) is een verdere ontwikkeling op de honingraat brandwerende roosters FDH54, en bestaat uit een rastercontructie met daarin bij verhitting expanderend materiaal verwerkt, wat resulteert in een groot zwelvermogen, eveneens gevat in een stalen frame.

De brandwerendheid van de Fireblock FBU40 is EW132 minuten.

bijzondere eigenschappen van het SEAC brandwerend ventilatierooster FBU40 (FBU240)zijn:

snellere hermetische afsluiting voor brand en rookgassen.
bestand tegen vocht

• lage luchtweerstand.
geringe dikte, slechts 40 mm
te verkrijgen in iedere maat, rechthoekig en rond per mm oplopend
onderhoud: naast het schoonblazen met lucht mag het brandwerend rooster ook voorzichtig met schoon water worden afgespoeld

Luchtweerstand.

Onder normale omstandigheden heeft het brandwerend rooster FBU240 een
geringe stromingsweerstand.

Voorbeeld

FBU240- br.600 x h.600 x 40
Vrijedoorlaat = 2662,0 cm2
luchtsnelheid = 1 m/s
Drukval = 2 Pa (Q=1500, m3/h)

Begrenzing luchtsnelheid.
Het brandwerend ventilatierooster FBU40 (FBU-240)wordt aanbevolen voor luchtsnelheden tot 5 m/s.
Bij hogere snelheden moet de ventilatie in geval van brand zijn uitgeschakeld.

Het door ontwikkelde brandwerend kanaalrooster Fireblock 54 is wel bestand tegen hogere druk en luchtsnelheden.

In onderstaande tabel is voor een aantal afmetingen de vrije doorlaat (VD) aangegeven.

Vrije Doorlaat van het Brandwerend rooster FBU240
Breedte en Hoogte in mm; Vrije Doorlaat in cm2
Noteer de afmeting altijd als Breedte x Hoogte (niet verwisselen)

Breedte 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Hoogte
150 135 190 244 299 285 329 373 417 461 505
200 190 266 343 420 428 494 560 626 692 758
250 244 343 442 540 570 658 746 834 922 1010
300 299 420 540 661 713 823 933 1043 1153 1263
350 285 428 570 713 792 924 1056 1188 1320 1452
400 329 494 658 823 924 1078 1232 1386 1540 1694
450 373 560 746 933 1056 1232 1408 1584 1760 1936
500 417 626 834 1043 1188 1386 1584 1782 1980 2178
550 461 692 922 1153 1320 1540 1760 1980 2200 2420
600 505 758 1010 1263 1452 1694 1936 2178 2420 2662

 

gewicht

het gewicht van een brandwerend opschuimend rooster FBU240 bedraagt: ca. 20 kg / m2

 

MONTAGE – EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT BRANDWERENDE ROOSTERS

1.0 MONTAGE algemeen:

In principe moet een brandwerend rooster altijd in een sparing of anderssoortige doorvoeropening worden geplaatst.
Immers, dit brandwerend rooster komt in de plaats van een deel van de brandscheiding.

Voor de uiteindelijke bevestiging in betonnen – en/of andere steenachtige constructie,
altijd zelftappende schroefankers met minimale lengte van 50 mm, gebruiken.

N.B.: Gebruik nooit aluminium (smelt reeds bij 500°C) of kunststof bevestigingsmiddelen.

Grote brandwerende roosters in delen

Grote brandwerend ventilatierooster worden in delen geleverd.
De betreffende delen zijn voorzien van overlapflenzen voor een makkelijke en snelle samenbouw.
Hiervoor stalen zelftappers of popnagels gebruiken.
De kieren tussen de delen onderling ook voorzien van brandwerende band of brandwerende kit.

1.2 Gebruik altijd meegeleverd, SGB brandwerend band of INTERDENS band

Alvorens het brandwerend ventilatierooster te monteren plakt men de brandwerende band rondom op het brandwerend rooster en wel op de grijze band in de strook tussen de twee metalen framehelften. Het geheel plaatst men daarna in de opening. Het is niet nodig, dat de band de spleet geheel opvult of dat het brandwerend rooster klem in de sparing zit. De band zal bij brand de overblijvende spleet door expansie volledig vullen en daarmee de resterende opening geheel afsluiten.

1.3 Afdekroosters:

In bijna alle gevallen worden met de brandwerende ventilatierooster roosters tevens afdekroosters meegeleverd, al dan niet in regenwerende uitvoering.
Deze dienen als bescherming tegen beschadiging van het brandwerend ventilatierooster, ter afwerking van de sparing én voor regenwerendheid.

1.4 Sparing, voorzien van bekisting:

Indien de sparing is voorzien van een bekisting, dan moet er voor gezorgd worden, dat ook deze brandvertragend is. Dit kan worden bereikt met een brandvertragend strijkmiddel. Als dit wordt toegepast, dan is de brandwerende band niet nodig

1.5 MONTAGE in betonnen – en/of andere steenachtige binnenwand, buitenmuur

Hierbij is de dikte van wand of (spouw)muur in de meeste gevallen veel groter dan die van het brandwerend ventilatierooster.
SEAC adviseert het brandwerend ventilatierooster op te sluiten tussen één van beide (afdek)roosters én twee stalen hoek-profielen.
Deze profielen mbv stalen zelftappers of popnagels bevestigen op het stalen frame, boven en onder of links en rechts.

Indien, vanwege de geringe afmeting van de sparing, de bevestiging in de sparing niet mogelijk is,
dan kunnen de profielen ook tegen wand cq muur bevestigd worden.
Dit moet wel zodanig gebeuren, dat het brandwerend ventilatierooster zelf in de sparing gesitueerd blijft!!

1.6 MONTAGE brandwerend rooster in binnendeur

Hierbij is de dikte van het deurblad in de meeste gevallen gelijk aan die van het brandwerend ventilatierooster.
SEAC adviseert het brandwerend ventilatierooster rooster op te sluiten tussen beide afdekroosters.
Aparte bevestiging van het brandwerend ventilatierooster is overbodig.
Bevestiging van de afdekroosters met stalen (hout)schroeven met een minimale lengte van: deurdikte minus 5 mm.

 

1.7 ONDERHOUD:

Omdat het brandwerend ventilatierooster geen bewegende delen heeft, is onderhoud in de gewone betekenis niet nodig. Het enige wat nodig kan zijn is stof, dat zich mogelijk afzet, te verwijderen. Het brandwerend ventilatierooster zou hierdoor verstopt kunnen raken.

Neem één van de afdekroosters weg. Haal zonodig het brandwerend ventilatierooster uit de sparing. Gebruik nooit water om het brandwerend ventilatierooster schoon te maken. Zuig de eenheid schoon met een stofzuiger. Schoonblazen met perslucht is ook mogelijk, maar denk er aan de kracht van de straal te beperken om te voorkomen dat het brandwerend ventilatierooster rooster beschadigt.

Na het reinigen, het brandwerend ventilatierooster weer in de sparing plaatsen en daarna het afdekrooster monteren.

2.1 Schoonmaken van SEAC brandwerend ventilatierooster

2.2 De frequentie voor het schoonmaken van brandwerend ventilatierooster is volledig afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en dient bepaald te worden door het voor onderhoud verantwoordelijke personeel.

BRAND EN VLAMKEREND ROOSTER
SEAC FBU240 – RECEMAT Combinatie,
Brandwerend en vlamkerend rooster, voor inbouw in ( buiten )muur, kanaal of deur,
uitvoering conform PGS 15-richtlijn, voor chemische opslag

PYROSONE BRAND EN KLANKDEMPEND ROOSTER
Door deze unieke combinatie wordt overspraak via het brandwerend ventilatierooster tegen gegaan

Geen plaats voor een brandkleppen kies dan voor het door ontwikkeld

BRANDWEREND ROOSTER TYPE FIREBLOCK 54

Getest in een ventilatie kanaal bij een druk van 300Pa.

 

 

SEAC international, Leverancier in passieve brandpreventie materialen en daarnaast een raad en advies gevend bureau voor oplossingen op maat.

Alle bedrijf activiteiten vinden plaats binnen 1 grootte kantoorruimte

Voordelen voor u als klant:

  • Korte communicatie lijnen
  • Snelle & flexibele service
  • Makkelijk te vinden via zoekmachines
  • Kortst mogelijke levertijden
  • Maat oplossingen
  • Scherpe prijzen
  • Goed opgeleid personeel (zowel technisch als commercieel)
  • Informele benadering / laagdrempelig

U kunt ons telefonisch bereiken via 0570-632409 of per e-mail via info@seacinternational.nl