SEAC

Tel+31 (0)570 63 24 09
Leverancier in brandpreventie materialen.
Raad en advies gevend bureau voor oplossingen op maat.

BRANDWERENDE PALUSOL DEURPROFIELEN MFP

SEAC Brandwerend PALUSOL deurprofiel MFP

bestaat uit een kunststofmantel met een brandwerend PALUSOL 100 kern.

Brand en rookwerende profielen

 

Inleiding:

In alle situaties waar deuren worden toegepast ontstaan problemen met betrekking tot de brandwerendheid. Dit geld voor houten en stalen deuren,

toegepast in de industrie, utiliteitsbouw, ziekenhuizen, woningbouw, etc.

Tussen de deur en de sponning is een sluitnaad aanwezig. In geval van brand komt er rook door deze naden naar buiten of kan de brand doorslaan.

Hierdoor wordt de brandwerendheid van de deur en wanden te niet gedaan.

 

Oplossing:

Op basis van een kern van PALUSOL, die geheel omsloten is door een stevige PVC mantel, werd een hele familie brandwerende profielen ontwikkeld.

De profielen kunnen in vrijwel alle voorkomende brandwerende deuren, ramen en scheidingswanden worden toegepast. Ze verhogen de brandwerendheid van de constructie en verhinderen de doorgang van vlammen, hete rookgassen. Borstelprofielen vormen een effectieve barrière tegen koude rook, die vrij komt bij een beginnende brand ( Smeulbrand). De vuurhaard bevindt zich in dat geval ook vaak op enige afstand van de deur. Het normale gebruik van de deur wordt door de afdichtingen geen zins verhinderd. Bij brand zwelt de ontbrandbare kern eerst op. Zodra de spleet overbrugd is bouwt de zwellende kern druk op. Hierdoor ontstaat een stevige afdichting. Deze afdichting houdt stand gedurende 30 dan wel 60 minuten, in overeenstemming met de gespecificeerde brandwerendheid. De deur kan na de brand zonder problemen geopend worden en, indien noodzakelijk, ook tijdens de brand.

 

SEAC international Deventer brandwerende profielen vormen een effectieve barrière tegen zowel vuur als rook.

Brandwerend profiel MFP2007

Brandwerend profiel MFP2007, 20 x 7mm.

Brandwering:

 Bij brand, worden SEAC international brandwerende profielen bij een temperatuur van 100-150°C geactiveerd.

Ze zetten een veelvoud van hun oorspronkelijk afmeting uit en voorkomen zodoende de doorgang van vlammen, hete gassen en rook. Dit speelt vooral bij brandwerende deurconstructies, waarbij de afdichting van de naad met het kozijn cruciaal is.

 

Rookwering:

Bescherming tegen rook bij temperaturen van minder dan 150°C kan worden verkregen door gebruik te maken van een gecombineerd SEAC brand en rookwerend profiel, Dual profiel.

 

Vijf unieke voordelen:   

 De Palusol kern is een betrouwbaar werkend en ook op lange termijn stabiel product. Ui proefnemingen door BASF en onafhankelijke laboratoria komt een verwachte levensduur van vele tientallen jaren naar voren.

De PVC mantel heeft geen nadelig invloed op de werking van de Palusol kern. Dit komt doordat Palusol kracht kan ontwikkelen en daardoor de verwekende PVC mantel kan wegdrukken. Juist toegepast, blijft met Palusol de vervorming van de constructies, één van de hoofdoorzaken van het falen bij brand, beheersbaar.

De stevige PVC mantel is bestand tegen normale slijtage, stoten en kleine beschadigen. Tegelijkertijd biedt de mantelconstructie een grote ontwerp vrijheid met een hoge kwaliteit in oppervlakteafwerking. De rode kleur laat direct zien dat er een veiligheidselement aanwezig is. De kleur van de profielen kan tegen meerprijs worden gewijzigd. Bij voorbeeld in overeenstemming met de bouwdelen waarin ze worden toegepast.

De geheel gesloten opbouw beschermt het brandwerende materiaal volledig tegen invloeden van buitenaf. Het brandwerend profiel blijft zichtbaar, zeker als de standaard rode kleur wordt toegepast. Bij inspecties is het daardoor gemakkelijk te indentificeren als brand en rookwerende voorziening.

Alle SEAC Deventer brandwerende profielen zijn eveneens verkrijgbaar in een rookwerende uitvoering. Het gaat dan om borstels, met daarin een dubbele transparantie lip afdichting, gemonteerd in de brandwerende profielen.

De werking:   

 De brandwerende kern zwelt / schuimt op voordat het PVC uiteen begint te vallen. Alleen een zeer smalle rand, ter dikte van de af te dichten spleet, blijft aan vuur blootgesteld. Door het opzwellen van het brandwerend profiel sluiten de keren en naden tussen kozijn en deur zich hermetisch af voor brand en rook.

 

De SEAC international brand en rookwerende profielen worden in twee hoofduitvoering geleverd:

 

MONO profielen ( MFP profiel ).

Dit profiel bestaat uit een kunststofmantal om de Palusol 100 kern.

 

DUAL profielen ( DFP profiel ).

Is tevens voorzien van een rookafdichting ( borstel ).

 

 verkrijgbare standaard lengten, 1000, 2100, 2300mm in verschillende breedtes afhankelijk van de brandwerendheid.

Standaard kleur ROOD, afwijkende kleuren leverbaar.

 

Montage handleiding brandwerende Band / strip / profielen

De optimale verwerking temperatuur ligt tussen de +18 ° C en +25 ° C, condensatie en vochtigheid moet worden vermeden.

De oppervlakte waarop de brandwerende band / strip wordt aangebracht, moet schoon zijn , glad ,droog, stof-vrij en mag niet verontreinigd zijn door olie of oplosmiddelen.

Oppervlakte schoonmaken met behulp van een oplosmiddel, waarna het vuil met een doek kan werden verwijderd.

Oplosmiddelen kunnen bestaan uit, alcoholen, esters of ketonen.

Niet elke schone ondergrond is geschikt om daarop direct de brandwerende band /strip aan te brengen.

Metalen (als staal en aluminium) moeten eerst tegen corrosie (oxidatie) beschermd worden. Bij de fabricage van kunststof voorwerpen worden soms hulpstoffen

(lossingsmiddelen) gebruikt om het werkstuk gemakkelijker uit het gereedschap te laten komen; deze stoffen dienen voor het lijmen verwijderd te worden van het

oppervlak.

De maximale hechting wordt verkregen na ongeveer 24 uur.

Verbindingen dienen zo te worden ontworpen dat er geen hefboomwerking op kan treden.

Sommige kunststoffen kunnen de veroudering van de zelfklevende laag versnellen.

Opslag : op kamertemparatuur met een lucht vochtigheid tussen de 50 tot 70 %