SEAC

Tel+31 (0)570 63 24 09
Leverancier in brandpreventie materialen.
Raad en advies gevend bureau voor oplossingen op maat.

BRANDWEREND DEURPROFIELEN TYPE DFP MET BORSTEL

SEAC Brand en Rookwerend deurprofiel DFP met borstel.

bestaat uit een kunststofmantel met een brandwerend PALUSOL 100 kern en een rookwerende borstel.Bij brand zwelt de onbrandbare kern eerst op. Zodra de Opening afgedicht is wordt er een kern druk opgebouwd. Hierdoor ontstaat een stevige afdichting.

 

Deze afdichting houdt stand gedurende 30 dan wel 60 minuten, in overeenstemming met de gespecificeerde brandwerendheid.

SEAC Deventer Brand en rookwerende deurprofielen vormen een effectieve bescherming tegen brand en rook en worden geactiveerd bij een temperatuur van 100-150 graden.

Ze zetten een veelvoud van hun oorspronkelijk afmeting uit en voorkomen zodoende de door gang van vlammen, hete gassen en rook.

 

De deur kan tijdens en na de brand zonder problemen geopend worden.

 

Toepassing:

in de industrie, utiliteitsbouw, gezondheidszorg, woningbouw.

Tussen deur en de sponning waar een sluitnaad aanwezig is.

 

Montage handleiding brandwerende Band / strip / profielen

De optimale verwerking temperatuur ligt tussen de +18 ° C en +25 ° C, condensatie en vochtigheid moet worden vermeden.

De oppervlakte waarop de brandwerende band / strip wordt aangebracht, moet schoon zijn , glad ,droog, stof-vrij en mag niet verontreinigd zijn door olie of oplosmiddelen.

Oppervlakte schoonmaken met behulp van een oplosmiddel, waarna het vuil met een doek kan werden verwijderd.

Oplosmiddelen kunnen bestaan uit, alcoholen, esters of ketonen.

Niet elke schone ondergrond is geschikt om daarop direct de brandwerende band /strip aan te brengen.

Metalen (als staal en aluminium) moeten eerst tegen corrosie (oxidatie) beschermd worden. Bij de fabricage van kunststof voorwerpen worden soms hulpstoffen

(lossingsmiddelen) gebruikt om het werkstuk gemakkelijker uit het gereedschap te laten komen; deze stoffen dienen voor het lijmen verwijderd te worden van het

oppervlak.

De maximale hechting wordt verkregen na ongeveer 24 uur.

Verbindingen dienen zo te worden ontworpen dat er geen hefboomwerking op kan treden.

Sommige kunststoffen kunnen de veroudering van de zelfklevende laag versnellen.

Opslag : op kamertemparatuur met een lucht vochtigheid tussen de 50 tot 70 %

BRANDWERENDE MONO PROFIEL